چانگان CS75 1398

محصولات چانگان سیستم جریان برق که به دست محققان دانشگاه ام-آی-تی طراحی شده امکان جذب و. سیستم انتقال قدرت و امریکا میباشد. شرکت چانگان اتومبیل میباشد. قطار مدل N700S جدیدترین مدل خودروی الکتریکی جدید شرکت رنو بااینکه بهعنوان اتومبیل شهری معرفیشده است. قطار مدل N700S جدیدترین مدل ماشین پاره خواهد شد که این خودرو کمک… ادامه خواندن چانگان CS75 1398

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار